Control d’Aforament i Conteo de Persones

Control d'aforament i comptatge de persones

Actualment hi ha diverses tecnologies per fer un control d'aforaments.

Contar persones en esdeveniments ara és fàcil

La nostra App Tally Counter – Clicker PRO és el més semblant a un clicker analògic, però amb tots els avantatges de la digitalització. Tant per motius econòmics com operatius, si l’esdeveniment no té entrades o elements de control, és una solució fàcil d’implementar.

És possible enllaçar múltiples dispositius perquè computin al mateix aforament i disposar de la informació d’accés en temps real. Enllaça un comandament bluetooth al dispositiu i realitza el compte còmodament sense perdre de vista l’entrada d’assistents.

La validació d'entrada i sortida per Control d'Aforament

En cas que ja es faci una validació de les entrades , acreditacions o polseres amb QR o NFC, es pot plantejar un control d’entrades i sortides.

Afegeix el control d’aforament en temps real a tots els avantatges que proporciona la validació d’entrades, com ara el control antifrau i disposa d’informes i dades en temps real

El Compteig de persones mitjançant càmeres

Quant a les opcions no assistides, oferim dos tipus de solucions: les de comptatge en accessos mitjançant càmeres 3D i les d’anàlisi continuada d’imatge.

Depenent del tipus de recinte interessa més optar per una o altra opció.

Les càmeres 3D s’ubiquen de manera zenital als accessos de públic per detectar totes les entrades i sortides. En condicions d’ús idònies aquests dispositius poden arribar a oferir una precisió de fins al 99%.

D’altra banda, les càmeres d’anàlisi continuada d’imatge són idònies per al recompte de persones en espais diàfans i acotables. A cada anàlisi fan un recompte de les persones, per la qual cosa el possible error no s’acumula.

Parlem de solucions per al teu esdeveniment?