Flecha Legales

Política de privacitat i
Protecció de dades

Qui és el Responsable de tractament de les seves dades:

El responsable del tractament es troba identificat en el punt 1 de l’Avís Legal.

En cap cas tractem dades especialment protegides:

Totes les dades a dalt esmentades les hem obtingut o directament de vostè mitjançant la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la seva empresa en facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per a portar al cap l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

Amb quina finalitat tractem les seves dades:

Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei post venda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les seves dades per a dur a terme alguna de les següents accions:

I. Enviament de la informació que ens sol·licitin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa.

II. Facilitar, tant als clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes i serveis del seu interès.

III. Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors.

IV. Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. amb la finalitat de poder oferir-li les ofertes més adequades i una qualitat optimitzada de servei, etc.

Per quant temps conservarem les seves dades:

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que recopilem mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas guardarem les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les vostres dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagi deixat d’usar els nostres productes o que hagi deixat d’usar aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les vostres dades personals seran eliminades de tots els nostres sistemes.

Quina és la base de legitimació per al tractament de les seves dades

Segons tipus de tractament de dades la base de legitimació és la següent:

Tractament

  • Gestió Comptable: gestió de facturació amb clients i/o proveïdors
  • Gestió fiscal: aplicació de retencions,bonificacions, etc.
  • Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc.
  • Màrqueting: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa en el passat, incloent la realització d’enquestes de satisfacció als nostres clients.

Base de legitimació

  • Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.
  • Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; Compliment obligacions legals.
  • Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.
  • Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat (clients potencials), li fem constar que la retirada d’aquest consentiment en cap cas pot condicionar l’execució del contracte que hi hagués entre les parts; interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.

En el cas que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades:

No cedirem les seves dades personals a cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagi autoritzat expressament a això.

L’informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en què ens requereixin legalment o en els casos en què, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de l’empresa o els seus clients i el públic en general.

L’informem que les seves dades no seran cedides o comunicades a tercers. L’empresa és l’única responsable per al seu tractament i custòdia.

Sí que proporcionarem les seves dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que nosaltres en relació a les seves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals a fi de guardar les seves dades personals de manera privada i segura, i també per a utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l’empresa.

Quins són els seus drets com a interessat:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre’ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides .

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, l’informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s’informa l’usuari que en qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en l’Expositiu 1 del present Avís Legal, adjuntant còpia del seu DNI.

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

D’altra banda, d’acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, ens comprometem a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l’expressa autorització del destinatari. L’usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.