CONTROL D’AFORAMENT I COMPTATGE
DE PERSONES


Control aforament

UN DELS FACTORS MÉS IMPORTANTS DEL TEU ESDEVENIMENT

Aforo –
“Masculí. Nombre màxim autoritzat de persones que pot admetre un recinte destinat a espectacles o altres actes públics”

Actualment es disposa de diverses tecnologies per a realitzar controls d’aforament. Diferenciant l’aforament de l’assistència: el primer seria el servei que contempla les entrades i sortides de públic, per saber el còmput instantani, i el segon el comptatge total de persones. Entre totes les tecnologies disponibles oferim les que considerem òptimes en cada cas depenent de si han d’estar assistides o no.

La nostra opció favorita per al control d’aforament no assistit són els sensors 3D. En condicions d’us idònies aquests dispositius poden arribar a oferir una precisió de fins al 99%.

També treballem amb clicker electrònic, el més semblant al sistema manual de tota la vida. D’aquesta forma és possible rebre informació en temps real per a calcular l’aforament. Molt útil en situacions on tenim diversos clickers funcionant simultàniament. Fins i tot podem optar per una solució fixa mitjançant torns.

Si vols un control d’aforament aprofitant el control d’accesos del teu esdeveniment o de la teva instal·lació, podem afegir dispositius a les sortides per a combinar el còmput i que puguis saber en tot moment les dades d’aforament del teu recinte, l’assistència fins aquell moment i, fent lectures de les entrades a la sortida, reactivar la validesa d’aquestes per permetre la re-entrada.