CONTROL D’AFORAMENT I COMPTATGE
DE PERSONES


Control aforament

COMPTAR PERSONES ARA ÉS MÉS FÀCIL

Actualment es disposa de diverses tecnologies per a realitzar controls d’aforament. T’ho posarem fàcil.

El clicker electrònic.

La nostra App Tally Counter – Clicker PRO és el més semblant a un clicker analògic, però amb tots els avantatges de la digitalització. Tant per motius econòmics com operatius, si l’esdeveniment no te entrades o elements de control, és una solució fàcil d’implementar.

És poden enllaçar múltiples dispositius per a que computin al mateix aforament i disposar de la informació d’accés en temps real. I enllaçant un dels comandaments bluetooth és possible no perdre de vista l’entrada d’assistents.

La validació d’entrada i sortida per al control d’aforament

En el cas de que ja es faci una validació de les entrades, acreditacions o polseres amb QR o NFC, es pot considerar un control d’entrades i sortides. 

És a dir, si es pot aprofitar el control d’accesos del teu esdeveniment o instal·lació, aquesta opció pot ser molt interessant. Exyt-Events és una aplicació precisa i fiable, però que està també concebuda per a integrar-se amb serveis externs.