REGISTRE I ACREDITACIÓ D’ASSISTENTS


ACREDITACIÓ DE TREBALLADORS I REGISTRE DE CONVIDATS

En molts casos els esdeveniments són per a clients, gent del sector o personal convidat especialment per a l’ocasió (fires, formacions específiques, tornejos, professionals, xerrades, exposicions, gales, lliuraments de premis, etc.).

Per a aquestes ocasions tenim la solució a la teva mida: Exyt-Acreditats

Hi ha tres vies principals per emetre invitacions o acreditacions per a un esdeveniment:

  1. Quan és un esdeveniment obert i qualsevol usuari pot obtenir la seva entrada el més senzill és fer que registri les seves dades en un formulari web. Els col·lectius de premsa també poden gestionar-se a través d’un registre en línia.
  2. Quan es disposa de totes les dades dels convidats i únicament cal realitzar una comunicació massiva. Preparem tot a través d’una llista d’assistents i gestionem l’enviament de les invitacions.
  3. Quan es tracta d’un treballador o qualsevol altre col·lectiu que l’organització de l’esdeveniment ha de validar és més fàcil introduir les dades directament en el panell de gestió d’acreditats. En aquesta classificació podem incloure els permisos de pàrquing, per exemple.


En tots els casos s’envia un correu electrònic a l’usuari per indicar el procés d’accés que ha de seguir a partir d’aquest moment. A vegades l’acreditació va adjunta al mateix correu o, simplement, es comunica on és el punt habilitat al recinte per completar el procés.

La plataforma d’acreditació permet:

  1. Gestionar l’accés a recinte de treballadors convidats, premsa i vehicles.
  2. Assignar diferents privilegis de trànsit dins de l’esdeveniment.
  3. Autoritzar els diferents responsables de departament per revisar, acceptar, rebutjar o bloquejar l’accés a tercers.
  4. Enviar per e-mail tota la documentació necessària per accedir al teu recinte (format Print @ Home d’acreditacions, invitacions, etc.).


Exyt-acreditats està integrada amb el servei de validació d’entrades, de manera que podràs generar informes d’assistència en temps real. En tot moment sabràs el personal dins el recinte, els que falten per entrar i, un cop finalitzat, podràs agrair de forma personalitzada als concurrents la seva assistència.

A més, és possible realitzar una auditoria d’accés que et permetrà conèixer en temps real dades d’accés dels treballadors (accedit / no accedit, data i hora de l’accés, etc.). D’aquesta manera podem enviar correus electrònics als assistents un cop completat l’esdeveniment per recordar, agrair o animar a fer alguna acció addicional.

Tot està emmagatzemat al núvol permetent accedir a la informació en qualsevol moment des de qualsevol dispositiu.

Acreditació assistents

Exyt-acreditats està integrada amb el servei de validació d’entrades, de manera que podràs generar informes d’assistència en temps real.